ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ & കൾച്ചറൽ ക്ലബ്, കൽബയുടെ സഹകരണത്തോടെ യുവകലാസാഹിതി യു.എ.ഇ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് 12 ന് കൽബയിൽ വെച്ച് പ്രവാസി ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണവും നോർക്ക ഐഡി, പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി എന്നിവയിൽ അംഗത്വം ചേർക്കലും നടത്തപ്പെടുന്നു.

കൽബ – ഫുജൈറ -കോർഫഖാൻ മേഖലയിലെ പ്രവാസികൾ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക +9710528788490

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *