യുവകലാസാഹിതി യു.എ. ഇ
അൽ-ഐൻ യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്
ഡിസമ്പർ 18 ന് രാവിലെ മുതൽ ..
ഏവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ടീം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്ന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക
0562370673
0526955267

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *