നിറം മങ്ങാത്ത ഓർമ്മതൻ ചായകൂട്ടുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സമ്മാനിച്ച് നിറങ്ങളുടെ ലോകത്തുനിന്നും കാലയവനികക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞ പ്രിയ കലാകാരന്മാർ പ്രമോദ്, ഹർഷൻ. യുവകലാസാഹിതി ഷാർജ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗിൽഡുമായി സഹകരിച്ച് നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ അനുഗ്രഹീത കലാകാരൻമാരുടെ സ്മരണാർത്ഥം 9 വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്റെർ യു.എ.ഇ ചിത്രരചനാ മത്സരം ഫെബ്രുവരി 11 ന് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.
പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ പേര് രജിസ്ട്രർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്
Pencil Drawing (Age Limit : 09 Years to 13 Years)
Water Color (Age Limit 14 Years to 18 Years)
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി 0507878685 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *