യുവകലാസാഹിതി യു എ ഇ

സാംസ്കാരിക സംഗമം

ജനുവരി 28 (ഞായർ)

ഉച്ചക്ക് 12 മണി മുതൽ

പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക നായകൻമാർ പങ്കെടുക്കുന്നു.

യുവകലാസാഹിതി.യു എ ഇ

യുവകലാസാഹിതി,ഷാർജ

യുവകലാ സാഹിതി അജ്മാൻ

യുവകലാസാഹിതി.യു എ ഇ

യുവകലാസാഹിതി അബുദാബി

യുവകലാസാഹിതി ദുബായ്

യുവകലാസാഹിതി – റാസ് അൽ ഖൈമ

യുവകലാസാഹിതി അൽ ഐൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *