മലയാള സിനിമയിൽ ഹാസ്യത്തിന്റെ വേറിട്ട ശൈലിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന മാമുക്കോയക്ക് യുവകലാസാഹിതി യുഎഇ യുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *