“ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ ആകണമെന്നില്ല; രക്തദാതാവ് ആയാൽ മതി” എന്ന ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ ആഹ്വാനത്തിന്റെ അന്ത:സത്ത അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് യുവകലാസാഹിതി ദുബായ് യൂണിറ്റ് പോയ വര്ഷങ്ങളിലെന്നപോലെ ഇക്കുറിയും രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
യുവകലാസാഹിതി ദുബായ് യൂണിറ്റ് UFK യുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തുന്ന രക്തദാനക്യാമ്പ് ഒക്ടോബര് 23 , 2022 ( ഞായർ ) രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി വരെ കുവൈറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അൽ ബറാഹ, ദേര ദുബായിയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.
ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തിയുടെ ഭാഗമാകാൻ താൽപര്യം ഉളളവർ ചുവടെ ഉള്ള ലിങ്ക് വഴി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *