വർത്തമാനകാലത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന വിവിധങ്ങളായ മാനസിക പ്രയാസങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെ അതിനെ മറികടക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ അറിയപ്പെടുന്ന ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റും സൈക്കാട്രിസ്റ്റുമായ ഡോ: സൈലേഷ്യ ഷാർജയിൽ എത്തുന്നു. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സും ഒപ്പം സദസ്സിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയും നൽകുന്നതാണ്.
2022 June 28 ന് വൈകിട്ട് 7.30 pm ന് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *