സി. കെ. ചന്ദ്രപ്പൻ സ്മൃതിപുരസ്കാരം 2022 – നോമിനേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
യുവകലാസാഹിതി യു.എ.ഇ ഷാർജ ഘടകം നൽകിവരുന്ന സി. കെ. ചന്ദ്രപ്പൻ സ്മൃതിപുരസ്കാരത്തിന്റെ അഞ്ചാമത് എഡിഷനിലേക്ക് നോമിനേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. യു. എ. ഇ യിലെ കലാസാംസ്കാരിക-സാഹിത്യ-മാധ്യമ-സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലെ ശ്രദ്ധേയരായ വ്യക്തികളുടെ നോമിനേഷനാണ് ഓൺലൈൻ വഴി സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.
http://www.yksshj.org/nomination/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് നോമിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രമുഖരുൾപ്പെടുന്ന ജൂറി ഈ നോമിനേഷനുകൾ വിലയിരുത്തി മാർച്ച് അവസാന വാരത്തിൽ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിക്കും. നോമിനേഷനുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മാർച്ച് 14 ആണ്.
സി. കെ. ചന്ദ്രപ്പൻ സ്‌മൃതി പുരസ്‌കാരം-2022 മാർച്ച് 27 ന് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസ്സോസോസിയേഷനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന വിപുലമായ സാംസ്കാരിക ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സമർപ്പിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *