നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന നനീഷ് ഓർമ്മയായിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്നതിന്ന് യുവകലാസാഹിതി യു.എ.ഇ നടത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഷാഹിൽ ഷിബിലി നനീഷ് സ്മാരക അർഹനായിരിക്കുന്നു. ശ്രീ. ജയിൻ ഗോപിനാഥ്, ശ്രീ.ജി.ബി. കിരൺ , ശ്രീ.രാജേഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ ജ്യൂറിയാണ് ജേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

പുരസ്കാരം ഡിസമ്പർ 24 ന് നടക്കുന്ന നനീഷ് അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ സമ്മാനിക്കും.

വിജയിക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും യുവകലാസാഹിതി യു.എ. ഇ യുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *