മലയാള സിനിമയിൽ വൈകി എത്തിയ നടന വിസ്മയം ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി വിടവാങ്ങി. പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അടുത്ത സഹയാത്രികനായിരുന്നു.

യുവകലാസാഹിതിയുടെ അന്ത്യാഭിവാദനങ്ങൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *