യുവകലാസാഹിതി അബുദാബി പി ഭാസ്കരൻ മ്യൂസിക് ക്ലബ്ബിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന കലാസന്ധ്യ..

“സ്നേഹരാഗങ്ങൾ” ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *