ലോകകേരളസഭ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള 15 അംഗം സ്ഥിരം സമിതിയിലേക്ക് യു എ ഇ ൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യുവകലാസാഹിതി രക്ഷാധികാരി പ്രശാന്ത് ആലപ്പുഴക്ക് സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *