വനിതാകലാസാഹിതി ഷാർജ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജ്വാല 2024 ജൂൺ 2 ന് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെൻ്ററിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം, പ്രമുഖരെ ആദരിക്കൽ, നൃത്ത ശിൽപ്പം , വനിതാ കലാ സാഹിതി പ്രവർത്തകർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകം എന്നിവ അരങ്ങേറുന്നു .

ഏവർക്കും സ്വാഗതം..

വനിതാകലാസാഹിതി,ഷാർജ

#ജ്വാല

#indiansocialcentreajman

#yuvakalasahithysharjah

#yuvakalasahithyuae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *