ദുബായ് വനിതകലാസാഹിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികളോടൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളും പരീക്ഷാപ്പേടിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു സമ്മർദ്ദം ആവശ്യമുണ്ടോ?
“പരീക്ഷാസമ്മർദ്ദം – തിരിച്ചറിയേണ്ട വസ്തുതകൾ” എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഡോ. സിജി രവീന്ദ്രൻ ( ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ) സംസാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നല്കുന്നു.
“സ്ത്രീ” – ജീവിതത്തിൻ്റെ അകവും പുറവും വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാം. ചർച്ച നയിക്കുന്നവർ ഡോ. ഷീജ കോരൻ (DST Scientist, RCC TVM) , പ്രവാസലോകത്തെ എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനുമായ ശ്രീ. ഇ.കെ. ദിനേശൻ, മാധ്യമരംഗത്തെ ശ്രദ്ധേയ വ്യക്തിത്വമായ ശ്രീ. സ്മിത നമ്പ്യാർ.
ഏവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
March 8 വെള്ളി 8 PM
Meeting ID: 815 2982 3041
Passcode: 1234

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *