യുവകലാസാഹിതിയുടെ സ്ഥാപകനേതാവും പ്രവാസലോകത്തെ പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ശ്രീ. മുഗൾ ഗഫൂർ കാലത്തിൻറെ യവനികയിലേക്കു മാഞ്ഞു പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ടു വർഷം പിന്നിടുന്നു. പ്രിയ നേതാവിൻ്റെ ഓർമകൾക്ക് മുൻപിൽ യുവകലാസാഹിതി ഒരു പിടി രക്തപുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *