യുവകലാസാഹിതി യു എ ഇ വൈസ് : പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. പ്രേംകുമാറിൻ്റെ പിതാവ് സുരേന്ദ്രൻ നായർ അന്തരിച്ചു.

കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ യുവകലാസാഹിതിയും പങ്ക് ചേരുന്നു. . ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *