യുവകലാസാഹിതി ഷാർജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന മലയാളം മിഷൻ പഠനകേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനോത്സവം

ഫെബ്രുവരി 11 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതൽ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്.

പുതിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ 055 362 4033 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *