ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമകൾക്കു മുന്നിൽ രക്തപുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് യുവകലാസാഹിതി ഷാർജ രക്തദാനക്യാമ്പും അവയവ ദാന സമ്മതപ്രത്ര സമർപ്പണവും നടത്തുന്നു. ജനുവരി 26 വെള്ളി റിപ്പബ്ലിക്ഡേ ദിനത്തിൽ 4.00 PM to 10.00 PM ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിലേക്ക് എല്ലാ സഹൃദയരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി 0507878685, 0555081844 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

 

To fill out the form, Click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *