യുവകലാസാഹിതി അബുദാബി മുൻ ട്രഷറർ രാജ്കുമാർ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ട് 2023 നവംബർ 16 ന് രണ്ട് വർഷം തികയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നതിനായി യുവകലാസാഹിതി കുടുംബാംഗങ്ങൾ

2023 നവംബർ 18 ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 7:30 ന് KSC യിൽ ഒത്തുചേരുന്നു.

അനുസ്മരണ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *