ഹാസ്യ സിനിമകൾക്ക് വേറിട്ട ശൈലി സമ്മാനിച്ച പ്രിയ സംവിധായകൻ സിദ്ദിഖിന് ആദരാഞ്ജലികൾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *