യുവകലാസാഹിതി യുഎഇ ദുബായ് യൂണിറ്റ് വാർഷിക സംഗമവും മുൻമുഖ്യമന്ത്രി പി.കെ.വാസുദേവൻ നായർ അനുസ്മരണവും ജൂലൈ 16 ന് ദുബായ് – ഖിസൈസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.. ഏവർക്കും സ്വാഗതം . …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *