യുവകലാസാഹിതി യു എ ഇ
അജ്മാൻ – ഉം അൽ ഖുവൈൻ യൂണിറ്റ് ഒരുക്കുന്ന ഇഫ്താർ സംഗമം ഏപ്രിൽ 17 ന് അജ്മാൻ ഗ്രിൽ & പാർക്ക് റെസ്റ്റാറന്റിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. ഏവർക്കും സ്വാഗതം
യുവകലാസാഹിതി .യുഎഇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *