യുവകലാസാഹിതി അബുദാബി
യുവകലാ സന്ധ്യ ‘2023
സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരണവും കുടുംബയോഗവും
ഫെബ്രുവരി 5 ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് 07:00 ന്
കേരള സോഷ്യൽ സെന്റർ അബൂദാബി.
ഏവർക്കും സ്വാഗതം.
#യുവകലാസാഹിതിയുഎഇ
#യുവകലാസാഹിതിഅബുദാബി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *