യുവകലാസാഹിതി അജ്‌മാൻ -ഉം അൽ ഖുവൈൻ യൂണിറ്റ് ബ്ലഡ് ഡോണെർസ് കേരള-യുഎ ഇ യുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തുന്ന രക്തദാനക്യാമ്പ് 2022 നവംബർ 14 ( തിങ്കൾ ) വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെ അജ്‌മാൻ ലുലു ഹൈപ്പെർമാർക്കറ്റ് പരിസരത്തിവെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.
ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തിയുടെ ഭാഗമാകാൻ താൽപര്യം ഉളളവർ ചുവടെ ഉള്ള ലിങ്ക് വഴി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *