പ്രിയമുള്ളവരെ
വീണ്ടുമൊരു പൊന്നോണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ഒരുങ്ങുകയാണ്. തുമ്പയും തുളസിയും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രവാസലോകത്തെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും മാറ്റ് കുറയാറില്ല. കോവിഡ് കൈയടക്കിയ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അതിജീവിച് എല്ലാവരും ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
അബുദാബിയിലെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് യുവകലാസാഹിതി അബുദാബി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് , ഓഗസ്റ്റ് 27 നു അബുദാബി മലയാളീ സമാജം അങ്കണത്തിൽ “ഓണപ്പൂവിളി 2022 ” ലൂടെ. ഈ കലാവിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *