വനിത ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഷാർജ വനിതാകലാസാഹിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് 6 ഞായർ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിൽ വച്ച് വനിത സംഗമo സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. UAE ലെ പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായ ശ്രീമതി ജസിത സൻജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ വനിതകളേയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *