യുവകലാസാഹിതി യു.എ.ഇ ഷാർജ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡണ്ടും, കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി അംഗവുമായ ജിബി ബേബിയുടെ പിതാവ് ജി.ബേബി അന്തരിച്ചു. യുവകലാസാഹിതി യു ഏ ഇ യുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *